Zaznacz stronę

Polityka Cookies i RODO

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Serwis mosirluban.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych.
Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony mosirluban.pl

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” Administrator Danych informuje, że:

1) Administratorem Danych Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji           z siedzibą przy ul. Różana 2, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Dyrektor Ośrodka.

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail ido@miastoluban.pl.

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonywania działań statutowych oraz działań wymaganych przepisami prawa

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

8) W związku z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do:

  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym prawem a w pozostałych przypadkach dobrowolne. Brak podania danych może skutkować odmową świadczenia usługi.

11) Pani / Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Accessibility