Zaznacz stronę

Zapraszamy do udziału w biegach przełajowych dzieci i młodzież z powiatu lubańskiego i nie tylko. Poniżej wyciąg z regulaminu związany z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach.

 1. Termin i trasa: 21 października 2017 (sobota);

 Start i meta : Zameczek na Kamiennej Górze – Szkoła Muzyczna;

 BIEGI DZIECI I MLODZIEŻY (Mistrzostwa Lubania)

 Start 10.00 do 11.45 w kategoriach wiekowych na n/w dystansach

 600      2008/2007

1000    2006/2005

1500    2004/2003

2500    2002/2001

3000    2000/1999

 Trasa:

 Alejki w parku na Kamiennej Górze

 Dzieci i młodzież – bieg na wyznaczonych trasach w parku na Kamiennej Górze;

 

LP. Czas Kategoria Dystans
1. 10.00 – 10.10 Klasa III –IV

Chłopcy

Dziewczynki

600 m
2. 10.15 – 10.30 Klasa V – VI

Chłopcy

Dziewczynki

800/1000 m
3. 10.35 – 10.45 Klasa VII – II G

Chłopcy

Dziewczynki

1000/1500 m
4. 10.50 – 11.15 Klasa III G/ I SPP 1500 m/ 2000 m
5. 11.20 – 11.45 Klasa II SPG/3SPG/4SPG 2000/3000 m

III. Uczestnictwo

 1. W biegach dzieci i młodzieży startują reprezentanci lubańskich szkół oraz dzieci i młodzież zgłoszona przed biegiem do Biura Organizatora po wypełnieniu zgody na start i braku przeciwskazań zdrowotnych pod opieką dorosłej osoby (Rodzica, prawnego Opiekuna).

Zgłoszeń do biegów dokonujemy w systemie SRS. Wydrukowana listę z podpisem Dyrektora przedstawiamy w Biurze Zawodów. Listy robocze także oddajemy do Biura, będą pomocne do prowadzenia klasyfikacji.

 1. Klasyfikacja

 Dzieci i młodzież biegną posiadając numer startowy oraz czip elektroniczny, służący do mierzenia czasu i miejsca. Opiekunowie odbierają numery startowe oraz czipy od 9.15 do 9.45.

Ważne : proszę o skrupulatne rozliczenie czipów po biegu i oddanie ich w komplecie !

 1. W biegach dzieci i młodzieży w kategoriach chłopców i dziewcząt klasa III/IV SP, V-VI SP, VII-2GIM, 3GIM/1SPG;2SPG/4SPG.
 2. Wyniki biegów liczone są dla startujących szkół do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez MOSiR w Lubaniu w roku 2017/2018. Punktacja jak w biegach drużynowych (punktuje 6 najlepszych ze szkół w każdej kategorii biegowej).

Zgłoszenia

 1. Uczniowie startujący w biegach dzieci i młodzieży zgłaszani są przez szkoły (nauczycieli wychowania fizycznego) na listach startowych do 19.10.2017r. Dzieci i młodzież zgłoszone w dniu zawodów wypełniają oświadczenie o braku przeciwwskazań oraz przebywają pod opieką prawnego opiekuna

Opłata startowa

 1. Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie w biegach dzieci i młodzieży.

VII. Nagrody w biegu na 10 km oraz marszu Nordic Walking 5 km:

 1. Nagrody za bieg dzieci i młodzieży wręczane są zaraz po zakończeniu biegu w danej kategorii. Dyplomem nagradzanych jest pierwszych 6 zawodników, nagrody rzeczowe za miejsca I-III, pamiątkowe medale dla każdego uczestnika;

VIII. Bezpieczeństwo uczestników biegu

 1. Biegi odbędą się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.
 6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników Lubańskiego Biegowiska obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 3. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, które znajdować się będą przy starcie do biegu.
 4. Parking niestrzeżony w dniu zawodów znajduje się w okolicach lubańskiej Kamiennej Góry : ulice Mickiewicza, Sybiraków (do krzyżówki na trasę), Aleja Kombatantów;
 5. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
 6. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 7. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 8. Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 10. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi wizerunków uczestników biegu do celów reklamy i promocji.
 11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w czasie do 10 minut od wywieszenia do publicznej wiadomości komunikatu końcowego. Warunkiem złożenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku nieuwzględnienia protestu, kaucja nie jest zwracana. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 10 minut od złożenia.

Informacje dotyczące biegu można uzyskać

 • telefonicznie pod nr tel. 75 646 06 06 ( Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu;
 • u organizatora imprez sportowych MOSiR w Lubaniu 602 611 501;
 • pod adresem organizatorsportu@mosirluban.pl ;

 

Listy zgłoszeniowe

Szkoła ………………………..

Opiekun ………………………

DYSTANS KLASA III – IV    
CHŁOPCY WYNIK MIEJSCE
·         600m

 

 

DYSTANS KLASA III – IV    
DZIEWCZYNY WYNIK MIEJSCE
·         600m
X

Listy zgłoszeniowe

Szkoła ………………………..

Opiekun ………………………

DYSTANS KLASA V – VI    
CHŁOPCY WYNIK MIEJSCE
·         1000m

 

DYSTANS KLASA V – VI    
DZIEWCZYNY WYNIK MIEJSCE
·         800m

Listy zgłoszeniowe

Szkoła ………………………..

Opiekun ………………………

DYSTANS KLASA VII – II GIM    
CHŁOPCY WYNIK MIEJSCE
·         1500m

 

DYSTANS KLASA VII – II G    
DZIEWCZYNY WYNIK MIEJSCE
·         1000m

Listy zgłoszeniowe

Szkoła ………………………..

Opiekun ………………………

DYSTANS KLASA III GIM – I SPG    
CHŁOPCY WYNIK MIEJSCE
·         2500m

 

DYSTANS KLASA III GIM – I SPG    
DZIEWCZYNY WYNIK MIEJSCE
·         1500m

Listy zgłoszeniowe

Szkoła ………………………..

Opiekun ………………………

DYSTANS KLASA  II SPG i starsi    
CHŁOPCY WYNIK MIEJSCE
·         3000m

 

DYSTANS KLASA  II SPG i starsi    
DZIEWCZYNY WYNIK MIEJSCE
·         2500m

 

Accessibility