Zaznacz stronę

22 marca na hali MOSiR w Lubaniu odbędzie się II edycja zawodów sportowych propagujących piłkę siatkową. Impreza pod nazwą FESTIWAL MINI SIATKÓWKI przeznaczona jest dla uczniów lubańskich szkół podstawowych klas II – VI.

Regulamin

FESTIWAL MINI SIATKÓWKI 2018

Cel:

 1. Integracja sportowa Uczniów lubańskich szkół podstawowych;
 2. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
 3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach w mini piłce siatkowej;
 4. Organizacja jednodniowej imprezy sportowej ułatwi udział Uczniów w zawodach i nie przeszkodzi   w planowych zajęciach szkolnych.
 1. Rozegranie planowanych rozgrywek zgodnie z założeniami Kalendarza Miejskiego zawodów sportowych MOSiR w Lubaniu.

Organizator:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana    59-800 Lubań 75 646 06 06

Termin i miejsce:

 1. 22 marca 2018r. o g.11.30
 2. Uczestnictwo:
 • W zawodach startują zgłoszone wcześniej drużyny chłopców i dziewcząt w mini-2, mini-3 i w mini-4.
 • Zawody odbędą się równocześnie na 3 lub 4 boiskach.
 • W mini-4 grają najpierw dziewczynki (wysokość siatki);

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać przez stronę SRS do 20.03.2018r.
 2. Nagrody
 3. Uczestnicy zawodów zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a miejsca I – III dodatkowo  medalami. Dzieci dostana słodycze i napoje.

Postanowienia końcowe

 1. Obowiązuje obuwie sportowe.
 2. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami SZS i PZPS. Uczestnicy zgłoszeni są przez system SRS, a Opiekunowie przekażą listy zespołów podpisane przez Dyrektora szkoły, wyrażające zgodę oraz brak przeciwskazań do uczestnictwa w zawodach sportowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. Mini festiwal siatkówki jest jedną z zaplanowanych imprez sportowych w kalendarzu rocznym.
 4. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 5. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada Opiekun drużyny.
 6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

 

Organizator imprez sportowych

MOSiR w Lubaniu

Accessibility