Kort tenisowy

Kort tenisowy

(Park na kamiennej Górze)

kort ziemny (mączka)

atrakcyjne położenie

parking

Regulamin kortu tenisowego: regulamin

Accessibility