Pełny cennik MOSiR Lubań

Cennik pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

(wyciąg z cennika MOSiR)

Pełny cennik do pobrania: Cennik 2020

Lp. Nazwa usługi Szczegółowe dane

Obowiązujące ceny

(cena brutto zł w tym VAT)

1. Bilet wstępu – normalny 1 – godzina w strefie basenowej 9,00
2.

Bilet wstępu – ulgowy

 

Dotyczy :

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej.

 

1 – godzina w strefie basenowej 5,40
3.

Bilet wstępu – ulgowy  

 

Dotyczy:

młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

1 – godzina w strefie basenowej 6,30
4.

Bilet wstępu – ulgowy

 

Dotyczy:

emerytów i rencistów za okazaniem aktualnej legitymacji emeryta lub rencisty.

1 – godzina w strefie basenowej 6,30
5.

Karta magnetyczna

 

1 sztuka 18,00
6. Karnet kwartalny – normalny 10 wejść do wykorzystania w okresie 90 dni od daty zakupu 81,00
7.

Karnet kwartalny – ulgowy

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej.

10 wejść do wykorzystania w okresie 90 dni od daty zakupu

 

45,00
8.

Karnet kwartalny – ulgowy

 

Dotyczy:

młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

10 wejść do wykorzystania w okresie 90 dni od daty zakupu 54,00
9. Karnet VIP miesięczny – normalny 20 wejść jednej osoby w okresie 30 dni bez określania dni oraz czasu korzystania 144,00
10.

Karnet VIP miesięczny – ulgowy

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej.

20 wejść jednej osoby w okresie 30 dni bez określania dni oraz czasu korzystania 72,00
11.

Sauna fińska

 

Sauna fińska – rezerwacja

(max. 6 osób)

1 godzina

 

1 godzina

18,00

 

68,00

12.

Sauna infrared

 

Sauna infrared – rezerwacja

(max. 3 osoby)

1 godzina

 

1 godzina

18,00

 

35,00

13.

Wejście do sauny (fińska i infrared) i pływalni

 

1,5 godziny 23,00
14.

Wstęp na pływalnie w okresie wakacji letnich i ferii zimowych

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej.

1 – godzina w strefie basenowej 2,70
15.

Wstęp na pływalnie w okresie wakacji letnich i ferii zimowych

 

Dotyczy:

młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

1 – godzina w strefie basenowej 5,40
16.

Wejście na pływalnię i antresolę

 

Dotyczy:

wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w Lubaniu w ramach zajęć dydaktycznych w godzinach od 9.00 – 15.00

1 – godzina w strefie basenowej wstęp wolny
17. Wejście na pływalnię dzieci do lat 4 (opiekun dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem)

1 – godzina w strefie basenowej

 

wstęp wolny
18.

Wejście na pływalnię dla osób niepełnosprawnych:

legitymujących się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz posiadającym zalecenia lekarza ze wskazaniem na potrzebę  rehabilitacji wodnej.

(opiekun dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem)

 

Karnet roczny

10 wejść godzinnych do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty zakupu

36,00
19.

Wejście na krytą pływalnię

 

Dotyczy: dzieci i młodzież, które co najmniej 2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach organizowanych przez kluby sportowe.

1 – godzina w strefie basenowej

2,70

 

 

 

 

 

 

20.

Wejście na antresolę

 

1 godzina 2,00
21.

Zakup ochraniaczy obuwia

 

1 para 2,00
22. Zajęcia w wodzie prowadzone przez osobę instruktora nie będącego prawnym opiekunem 1 – godzina w strefie basenowej za jeden tor 40,00
23. Aqua – aerobic

1 – godzina w strefie basenowej w tym zajęcia 45 minut w

wodzie

17,00
24.

Karnet

na aqua-areobic

10 wejść do wykorzystania w okresie 60 dni od daty zakupu 153,00
25.

Korzystanie z toru pływalni w tym brodzika – rezerwacja

 

1 godzina 50,00
26.

Rezerwacja krytej pływalni

 

1 godzina 300,00
27.

Korzystanie z hali sportowej :

 

– z jedną szatnią

– z dwoma szatniami

– z trzema szatniami

 

– bez szatni

 

 

1 godzina

1 godzina

1 godzina

 

1 godzina

 

 

 

70,00

80,00

90,00

 

65,00

28.

Korzystanie z hali/działalność sportowa z szatniami

 

Korzystanie z hali/działalność inna niż sportowa z szatniami

– do 8 godzin

– powyżej 8 godzin

 

– do 8 godzin

– powyżej 8 godzin

400,00

600,00

 

500,00

700,00

29. Wynajęcie małej sali gimnastycznej 1 godzina 30,00
30.

 Tablica wyników (świetlna)

 

Jednodniowa impreza 60,00
31. Boisko sportowe ul. Ludowa 2

Płyta główna – 1 godzina

 

Płyta boczna – 1 godzina

 

60,00

 

20,00

          

        32.

 

Boisko sportowe ul. Działkowa (Kartingi)

Płyta główna – 1 godzina

 

30,00
33. Nagłośnienie

1 godzina

Jednodniowa impreza

 

50,00

150,00

Uwagi:

  1. Osoby biorące udział w zajęciach w wodzie ponoszą opłatę za wstęp zgodnie z cennikiem.
  2. Odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych pobierana jest z „góry”, natomiast za korzystanie z krytej pływalni z „dołu”.
  3. W przypadku przekroczenia czasu przebywania na krytej pływalni kasjer pobiera dopłatę w    przeliczeniu za faktycznie przekroczony czas z dokładnością do 6 minut.
  4. W przypadku rezygnacji z korzystania z usługi MOSiR nadpłacona kwota nie zostaje zwrócona.
  5. W przypadku utraty karty magnetycznej, MOSiR nie jest zobowiązany do zwrotu, odtworzenia   karty magnetycznej.
  6. Zasady prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz prowadzenia innych zajęć w    wodzie przez instruktora niebędącego prawnym opiekunem będzie określała umowa.
  7. Strefa basenowa dotyczy czasu przekroczenia bramki czasowej od momentu wejścia na krytą     pływalnię do momentu wyjścia i wyrejestrowania kluczyka z systemu.
  8. Przy wejściu na antresolę obowiązuje zmiana obuwia lub założenie ochraniaczy.
Accessibility