Zaznacz stronę

Już na początku kwietnia rusza kolejna edycja ligi siatkówki amatorów. Zapraszamy do udziału drużyny amatorów i zapisów u organizatora celem zapewnienia sobie miejsca i uczestnictwa w lidze. Emocje gwarantowane !

Regulamin

Wiosenna liga piłki siatkowej amatorów kwiecień/maj 2018r.

 1. Cel:
  • Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
  • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
 2. Organizator:
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 259-800 Lubań 75 646 06 06
 3. Termin i miejsce:
  • Zgłoszenia drużyn do 06.04.2018r.
  • Rozpoczęcie rozgrywek 08.04.18r. lub 11.4.2018.
 4. Uczestnictwo:
  • Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 os. – maks. 12 osób) bez względu na płeć.
  • Udział w wiosennej lidze siatkówki wiąże się z opłatą startową w wysokości 350 zł.
  • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem wpłaty.
  • Wpisowe z tytułu uczestnictwa należy wpłacić w kwocie 350 zł na konto MOSiR                       w Lubaniu 74203000451110000000813670 BGŻ BNP Paribas SA lub w kasie MOSiR  w Lubaniu po uprzednim zarejestrowaniu drużyny u Organizatora.
  • W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej uczestniczący w zawodach prowadzonych przez PZPS w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach seniorskich.
  • W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (nie wpisanego na listę zgłoszeniową), drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
  • Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
  • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 5. Zgłoszenia:
  • Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod numerem 602 611 501 (organizator imprez sportowych Konrad Rutkiewicz) lub osobiście w sekretariacie MOSiR Lubań do 6 kwietnia 2018 r.
  • Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny potwierdzając je listą zgłoszeniową oraz wpłatą za uczestnictwo w lidze siatkówki.
 6. Klasyfikacja:
  • Wiosenna Liga Siatkówki rozegrana zostanie systemem każdy z każdym.Po rozgrywkach w tym systemie rozegrana zostanie (po porozumieniu z Kapitanami uczestniczących zespołów) :

a) runda rewanżowa w systemie każdy z każdym;

b) runda play off : rozgrywki w drabince turniejowej wg zajętych miejsc w rundzie zasadniczej;

c) utworzona zostanie grupa mistrzowska i grupa niższa, w których rozegrane zostaną mecze każdy z każdym;

Mecze będą się odbywały do 3 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 2:2 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).

O zajętym miejscu w rozgrywkach decydują zdobyte punkty :

 • ilość zdobytych punktów ( wygrana 3 : 0 i 3:1 – 3 pkt; wygrana 3:2 2 pkt;  przegrana 0 pkt, przegrana  2:3 1 pkt.);
 • przy równej ilości punktów decyduje:
   • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
   •  stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach,
   •  wynik bezpośredniego spotkania.
 • Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodników.
 • Organizator przewidział nagrody drużynowe, indywidualne oraz wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas ostatniej kolejki ligowej (lub w czasie ostatnich spotkań po ustaleniu systemu rozgrywek).

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 2. Obowiązuje obuwie sportowe.
 3. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
 4. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 5. Po losowaniu jedna z drużyn wyznacza sędziego stolikowego do pomocy sędziemu głównemu meczu celem obsługi tablicy punktowej.
 6. Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 7. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 8. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
 9. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 10. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
 11. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
 12. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 13. W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 602 611 501.

Organizator

MOSiR w Lubaniu

Accessibility