Zaznacz stronę

MOSiR w Lubaniu oraz Burmistrz m. Lubań zapraszają do zapisów i udziału w amatorskiej lidze piłki siatkowej.

Wszystkie informacje w regulaminie ligi oraz bezpośrednio u organizatora MOSiR Konrada Rutkiewicza.

Regulamin Wiosenna liga piłki siatkowej amatorów kwiecień/maj 2017

I.            Cel:

1.            Popularyzacja gry w piłkę siatkową.

2.            Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

3.            Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

II.            Organizator:

1.            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2 59-800 Lubań 75 646 06 06

III.            Termin i miejsce:

1.            Zgłoszenia drużyn do 24.03.2017r.

2.            Rozpoczęcie rozgrywek ostatni tydzień marca/pierwszy tydzień kwietnia.

IV.            Uczestnictwo:

1.            Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 os. – maks. 12 osób) bez względu na płeć, które w regulaminowy sposób przystąpią do rozgrywek.

2.            Udział w wiosennej lidze siatkówki wiąże się z opłatą startową w wysokości 300 zł.

3.            Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem wpłaty.

4.            Wpisowe z tytułu uczestnictwa należy  wpłacić w kwocie 300 zł na konto MOSiR  w Lubaniu 74203000451110000000813670 BGŻ BNP Paribas SA lub w kasie MOSiR    w Lubaniu po uprzednim zarejestrowaniu drużyny u Organizatora.

5.            W turnieju w drużynie  może  brać udział maksymalnie jeden zawodnik zarejestrowany w Polskim Związku Piłki Siatkowej i uczestniczący w zawodach prowadzonych przez PZPS w sezonie 2016/2017.

6.            W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (nie wpisanego na listę zgłoszeniową), drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

7.            Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).

8.            Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

V.            Zgłoszenia:

1.            Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod numerem 602 611 501 (organizator imprez sportowych Konrad Rutkiewicz) lub osobiście w sekretariacie MOSiR Lubań do 24 marca 2017 r.

2.            Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny potwierdzając je listą zgłoszeniową oraz wpłatą za uczestnictwo w lidze siatkówki.

VI.            Klasyfikacja:

1.            Wiosenna Liga Siatkówki  rozegrana zostanie w I rundzie systemem każdy z każdym, a dalsza część rozgrywek będzie uzależniona od liczby startujących drużyn.

Po rozgrywkach w tym systemie rozegrana zostanie (po porozumieniu z Kapitanami uczestniczących zespołów) :

a) runda rewanżowa w systemie każdy z każdym;

b) runda play off : rozgrywki w drabince turniejowej wg zajętych miejsc w rundzie zasadniczej;

c) utworzona zostanie grupa mistrzowska i grupa niższa, w których rozegrane zostaną mecze każdy  z każdym;

2.            Mecze będą się odbywały do 3 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 2:2 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).

3.            O zajętym miejscu w rozgrywkach decydują zdobyte punkty :

  • ilość zdobytych punktów ( wygrana 3 : 0 i 3:1 –  3 pkt; wygrana 3:2 2 pkt;  przegrana 0 pkt, przegrana  2:3 1 pkt.);
  • przy równej ilości punktów decyduje:stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach, stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach, wynik bezpośredniego spotkania.

4.            Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodników.

5.            Zakończenie Ligi planowane jest dla wszystkich startujących drużyn w ostatniej kolejce, po której zostaną wręczone nagrody oraz odbędzie się spotkanie podsumowujące Ligę siatkówki.

VII.            Postanowienia końcowe

1.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

2.            Obowiązuje obuwie sportowe.

3.            Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.

4.            Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

5.            Po losowaniu jedna z drużyn (przegrana w losowaniu) wyznacza sędziego stolikowego do pomocy sędziemu głównemu meczu celem obsługi tablicy punktowej.

6.            Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

7.            W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

8.            Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.

9.            Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

10.            Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.

11.            Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.

12.            Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

13.            W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 602 611 501.

Organizator MOSiR w Lubaniu Konrad Rutkiewicz

Accessibility