Zaznacz stronę

MOSiR w Lubaniu oraz Burmistrz m. Lubań zapraszają do udziału w turnieju piłki nożnej OPEN o Puchar Dyrektora MOSiR  na pożegnanie lata pod nazwą MINI LIGA MISTRZÓW.

Tradycją lubańskiego MOSiRu jest zimowy turniej piłki halowej im. Zygmunta Duziaka.

W tym roku zapraszamy do udziału w turnieju także na boiskach trawiastych, być może  taki turniej piłki nożnej i taka oferta spotka się z zainteresowaniem zarówno czynnych piłkarzy jak i amatorów. Turniej planowany jest do maksymalnie 16 drużyn i przeznaczony jest w kategorii 16+. Na uczestników czekają nagrody, catering i cały dzień zabawy na świeżym powietrzu oczywiście z rywalizacją w duchu fair play.

Informacji udziela Organizator sportu pod numerem 602611501.

REGULAMIN  TURNIEJU  PIŁKARSKIEGO MINI LIGA MISTRZÓW

 Cel:

 • Popularyzacja gry w piłkę nożną;
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji;

Organizator :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2

59-800 Lubań 75 646 06 06

Termin i miejsce:

 • 30.09.2017r., sobota – Stadion MOSiR w Lubaniu;
 • Rozpoczęcie turnieju – godz. 10:00;
 • Zakończenie ok.16.00;

Uczestnictwo:

 • Prawo startu mają drużyny zorganizowane (maks. 10 osób);
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem opłaty startowej, która wynosi 100 zł;
 • Wpisowe z tytułu uczestnictwa należy wpłacić w kwocie 100 zł na konto MOSiR                       w Lubaniu 74203000451110000000813670 BGŻ BNP Paribas SA lub w kasie MOSiR                 w Lubaniu po uprzednim zarejestrowaniu drużyny u Organizatora, najpóźniej w dniu zawodów u Organizatora;
 • Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia);
 • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (od 16 lat) do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej zezwalającego na udział w turnieju;
 • Udział w meczu bierze sześciu zawodników (5 w polu + bramkarz);

Zgłoszenia :

 Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod numerem 602 611 501 (organizator

imprez sportowych Konrad Rutkiewicz) lub osobiście w sekretariacie MOSiR Lubań do

27 września 2017 r.;

 • Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny w dniu zawodów;

System rozgrywek i zasady gry:

 1. Turniej zostanie rozegrany przy minimalnej liczbie drużyn : 6, a maksymalnej 16.
 2. System rozgrywek zostanie podany po ostatecznym zamknięciu listy uczestników. Planowane jest rozgrywanie meczów w grupach na wzór ligi mistrzów oraz system pucharowy po wyjściu z grup,
 3. W przypadku mniejszej liczby drużyn (6), turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
 4. Czas gry, w zależności od systemu rozgrywek. Planowany – 20 min. w grupach i po 20’w meczach następnych (decyzje podejmuje organizator po zamknięciu listy).
 5. W grze obowiązują podstawowe przepisy gry PZPN z poniższymi modyfikacjami;
 6. Zmiany hokejowe na własnej połowie boiska, w strefie zmian.
 7. W przypadku stwierdzenia większej ilości zawodników na boisku niż liczba przewidziana,
  zostanie nałożona kara minutowa na zawodnika wchodzącego (drużyna gra w osłabieniu – chyba że w sytuacji gry w osłabieniu traci bramkę – wtedy następuje powrót zawodnika).
 8. Pole karne-linia ciągła – 9 m.
 9. Rzut karny – linia 9 metrów.
 10. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Odległość muru od piłki 5 metrów.
 11. Wyrzut z autu wykonywany jest nogą z ziemi; odległość od wykonawcy 3 m;
 12. Po aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę do gry na własnej połowie; z akcji bramkarz może wprowadzić piłkę w dowolne miejsce na boisku;
 13. Kary 1 minutowe (gra wślizgiem, inne)  2 minutowe (niesportowe zachowanie, stworzenie zagrożenia dla przeciwnika, zachowanie w stosunku do prowadzących zawody, inne)  i 3 minutowe (dyskwalifikacja za niesportowe zachowanie do końca meczu, czerwona kartka). Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z turnieju.
 14. Po stracie gola, grę rozpoczyna się od środka boiska. Po stracie bramki przy grze w przewadze drużyna wprowadza brakującego/brakujących zawodników.
 15. Wprowadzenie piłki do gry musi nastąpić w ciągu 4 sekund od momentu kontaktu
  zawodnika z piłką, w przeciwnym wypadku drużyna traci piłkę.
 16. O zatrzymaniu czasu podczas gry, decyduje sędzia główny oraz techniczny zawodów.
 17. O zakończeniu całego meczu decyduje gwizdek sędziego meczu lub syrena.
 18. Minimalna liczba zawodników na boisku 4. W przypadku mniejszej ilości mecz zostaje
  zweryfikowany jako v.o.
 19. Mecze rozgrywane będą wg przedstawionego grafiku minutowego.
 20. Niestawienie się drużyny w wyznaczonym czasie na boisku, powoduje przyznanie
  walkowera dla drużyny przeciwnej.

Sposób wyłonienia zwycięzców w grupach :

O kolejności w tabeli decyduje:

 1. Większa liczba zdobytych punktów,
 2. Bezpośredni mecz między zainteresowanymi drużynami,
 3. Korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek,
 4. Większa ilość strzelonych bramek,
 5. Losowanie,
 6. Dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z taką samą ilością punktów.
 7. Przy remisie (dot. meczów kolejnych) rzuty karne po 3, a następnie po 1 aż do skutku.

Komisja sędziowska:

Komisję sędziowską turnieju stanowić będą sędziowie prowadzący zawody, sędzia techniczny oraz organizator. Przewodniczący komisji – przedstawiciel ze strony organizatora.

Do zadań komisji będzie należało:

 1. nakładanie kar indywidualnych na zawodników,
 2. rejestrację kar czasowych,
 3. rozpatrywanie odwołań,
 4. sprawdzanie zgodności list zgłoszeń zawodnikami z faktycznie grającymi,
 5. ocena postawy zawodników i osób towarzyszących w trakcie zawodów.

Kary i przewinienia:

Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 3 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu bez możliwości zastąpienia go rezerwowym – czerwona kartka. Decyzję w sprawie dalszej gry w turnieju podejmie komisja sędziowska, w zależności od charakteru przewinienia.

Nagrody:

Organizator przewidział nagrody dla drużyn startujących oraz  indywidualne w postaci dyplomów i statuetek dla wyróżnionych zawodników.

Sprawy różne-organizacyjne:

 1. Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Każda drużyna powinna posiadać trenera (opiekuna) drużyny, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania.
 3. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. W sprawach dotyczących przepisów gry, a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy oraz regulamin dyscyplinarny PZPN.
 5. Drużyny powinny posiadać jednakowe stroje z numerami na koszulkach.
 6. Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej
  w nim treści.
 7. Przedstawicielem Organizatora oraz Komisji Sędziowskiej, przed i w czasie trwania turniejów jest

 

Organizator imprez sportowych MOSiR w Lubaniu

Konrad Rutkiewicz 602 622 501; konrut@op.pl;

 

 

Accessibility