Zaznacz stronę

Podsumowanie sportu miejskiego w roku szkolnym 2018/2019

14 czerwca 2019 w samo południe w gabinecie Dyrektora MOSiR w Lubaniu odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego na szczeblu gminy miejskiej w Lubaniu. Jej uczestnikami byli zaproszeni Dyrektorzy lubańskich szkół podstawowych, nauczyciele wychowania fizycznego oraz wybrani najlepsi sportowcy poszczególnych szkół                w kategoriach Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniła obecność zastępcy Burmistrza Lubania p. Mateusza Zajdel oraz Kierownik Referatu Edukcacji w UM w Lubaniu p. Anny Zawłockiej.

Goście zostali powitani przez Dyrektora MOSiR w Lubaniu Małgorzatę Garula. Podsumowania współzawodnictwa dokonał organizator  sportu Konrad Rutkiewicz. Po tymże wstępie dokonano wręczenia nagród za wyniki osiągnięte w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019. Przedstawiciele szkół zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, sportowcy statuetkami oraz dyplomami. Podziękowania złożono także nauczycielom wychowania fizycznego, którzy angażowali się w roku szkolnym w zawodach sportowych.

W kategorii Igrzyska Dzieci w zawodach wzięło ogółem 213 młodych sportowców,  w tym 130 chłopców i 83 dziewczynek. Rozegrano 7 finałów miejskich chłopców oraz  6 dziewczynek : mini piłka nożna chłopców, mini piłka nożna dziewcząt, mini koszykówka dziewcząt, mini koszykówka  chłopców, mini piłka halowa chłopców, festiwal mini piłki siatkowej.

Wśród chłopców I miejsce zajęła SP 1 w Lubaniu, II miejsce SP 4 w Lubaniu, III miejsce SP 2 w Lubaniu i IV miejsce SP 3 w Lubaniu.

Wśród dziewczynek I miejsce zajęła SP 1 w Lubaniu i II miejsce SP 4 w Lubaniu.

W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w zawodach wzięło ogółem 231 młodych sportowców,  w tym 130 chłopców i 101 dziewcząt. Rozegrano 5 finałów miejskich chłopców oraz  dziewczynek : piłka nożna chłopców/dziewcząt, piłka koszykowa dziewcząt, piłka koszykowa chłopców, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka halowa chłopców.

Wśród chłopców I miejsce zajęła SP 1 w Lubaniu, II miejsce SP 3 w Lubaniu, III miejsce SP 2 w Lubaniu i IV miejsce SP 4 w Lubaniu.

Wśród dziewczynek I miejsce zajęła SP 1 w Lubaniu i II miejsce SP 2 w Lubaniu a III m SP 4 w Lubaniu.

Najlepsi sportowcy Lubania wybrani w szkołach to:

SP 1     Igor Zinkowski i Patryk Strzelecki

SP 2     Jan Pawlak i Amelia Wróbel

SP 3     Katarzyna Kłopotek i Kacper Skowroński

SP 4     Iga Krasowska i Maja Trefler

Na koniec poszczególne szkoły uhonorowano okazałymi pucharami za udział w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019. Po zabraniu głosu przez zastępcę Burmistrza oraz Kierownik Referatu Edukacji, Dyrektor MOSiR zaprosiła uczestników gali na skromny poczęstunek.

 

 

Accessibility