Zaznacz stronę

Każda osoba korzystająca z obiektów obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

 1. Zarządzającym obiektami jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 2. Boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie udostępniane w godzinach: 8:00 do 21:00.
 3. Hala sportowa będzie udostępniana w godzinach: 16:00 do 21:00.
 4. Korzystanie z obiektów zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów.
 5. Korzystanie z obiektów wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 736 865 061 lub 736 865 060. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 6. Po każdych zajęciach na boisku ze sztuczna nawierzchnia wyznacza się 15 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 7. Po każdych zajęciach na hali sportowej wyznacza się 90 minutową przerwę, w trakcie której zawodnicy muszą opuścić obiekt. W tym czasie nastąpi dezynfekcja.
 8. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 9. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska i hali sportowej zarządca nie odpowiada.
 10. Korzystający z obiektów mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa :
  – korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekcji dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
  – podczas korzystania z obiektów i pozostałej części obiektów obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi minimum – 2 metry
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania , a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR oraz zarządcy obiektu.
 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym zasadom porządkuje regulamin ogólny obiektów.
 14. Niniejsze zasady korzystania z obiektów wchodzą z dniem podpisania do odwołania przez Zarządcę.
Accessibility