Zaznacz stronę

MOSiR w Lubaniu zaprasza zespoły do udziału w kolejnej edycji Andrzejkowego turnieju piłki siatkowej OPEN. Z uwagi na jednodniowy charakter liczba drużyn jest ograniczona. Udział w turnieju jest nieodpłatny. Wszystkie szczegóły są zamieszczone poniżej. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin turnieju piłki siatkowej 24.11.2017r.

III Andrzejkowy turniej piłki siatkowej Open MOSIR Lubań

 1. Cel:
  1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
  2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
 2. Organizator:
  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 259-800 Lubań 75 646 06 06
 3. Termin i miejsce:
  1. 24.11.2017 r. piątek – Hala MOSiR w Lubaniu.
  2. Rozpoczęcie turnieju – godz. 17:00;
 4. Uczestnictwo:
  1. W turnieju uczestniczą zgłoszone organizatorowi drużyny, udział w zawodach jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 os. – maks. 10 osób) bez względu na płeć.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej
  4. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej uczestniczący w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach ligowych.
  5. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
  6. Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
  7. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 5. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod numerem 602 611 501 (organizator imprez sportowych Konrad Rutkiewicz) lub osobiście w sekretariacie MOSiR Lubań do 22 listopada 2017 r.
  2. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny w dniu zawodów..
 6. Klasyfikacja:
  1. Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (min. 4 – maks. 6).

System rozgrywek :

 1. Zgłoszonych 6 drużyn podzielonych zostanie na dwie grupy A i B, w których zostaną rozegrane mecze każdy z każdym. Po meczach i ustaleniu kolejności pierwsze zespoły grają o I miejsce, drugie o III miejsce, trzecie o V miejsce.
 2. Zgłoszonych 5 drużyn zostanie podzielonych na 2 grupy. W grupie 3 zespołowej drużyna z III miejsca zajmuje V miejsce. Następnie rozegrane zostaną półfinały 1A z 2B i 2A z 1B, a następnie mecze o III i I miejsce.
 3. Zgłoszone 4 drużyny mecze każdy z każdym.
 4. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).
 5. O zajętym miejscu decydują:
  • ilość zdobytych punktów ( wygrana 3 pkt. – za 2:0; 2 pkt. – za 2:1;  przegrana 1 pkt. za 1:2; 0 pkt. – za 0:2)
  • przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów – większa ilość wygranych setów,
  • przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,
  • wynik bezpośredniego spotkania,
 6. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodników.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie przed rozegraniem zawodów o czym zostaną poinformowane startujące zespoły.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
  2. Obowiązuje obuwie sportowe.
  3. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
  4. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
  5. Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
  6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
  7. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
  8. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  9. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
  10. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
  11. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
  12. W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 602 611 501.

Organizator

MOSiR w Lubaniu

Oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników :

 

Accessibility