Pełny cennik MOSiR Lubań

Cennik pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

(wyciąg z cennika MOSiR)

 

Lp. Nazwa usługi szczegółowe dane Obowiązujące ceny

(cena brutto zł w tym VAT)

1. Bilet wstępu

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej.

1 – godzina w strefie basenowej Normalny – 9,00

 

Ulgowy – 5,40

2. Bilet wstępu

 

Dotyczy:

młodzieży szkól ponadgminazjalnych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

1 – godzina w strefie basenowej 6,30
3. Bilet wstępu

Dotyczy:

emerytów i rencistów za okazaniem
aktualnej legitymacji emeryta lub
rencisty.

 1 – godzina w strefie basenowej  6,30
4. Karta magnetyczna 1 sztuka 15,00
5. Karnet VIP miesięczny

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej.

20 wejść jednej osoby w okresie 30 dni bez określenia dni oraz czasu korzystania Normalny – 144,00

 

Ulgowy – 72,00

6. Karnet kwartalny

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej.

10 wejść do wykorzystania w okresie 90 dni od daty zakupu Normalny – 81,00

 

Ulgowy – 45,00

7. Karnet kwartalny

 

Dotyczy:

młodzieży szkól ponadgimnazjalnych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

10 wejść do wykorzystania w okresie 90 dni od daty zakupu 54,00
8. Wstęp na pływalnie w okresie wakacji letnich i ferii zimowych

 

Dotyczy:

dzieci od lat 4 i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej

1 – godzina w strefie basenowej 2,70
9. Wstępu na pływalnie w okresie wakacji i ferii zimowych

 

Dotyczy:

młodzieży szkól ponad- gimnazjalnych i studentów do 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

1 – godzina w strefie basenowej 5,40
10. Wejście na pływalnię i antresolę

 

dla wychowanków przedszkoli , uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Lubań oraz uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lubaniu w dniach
nauki szkolnej w ramach zajęć
dydaktycznych w godzinach 9.00-15.00

1 – godzina w strefie basenowej Wstęp wolny
11. Wejście na pływalnię dzieci do lat 4 1 – godzina w strefie basenowej Wstęp wolny
12. Wejście na pływalnię dla osób niepełnosprawnych:

 

legitymującym się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz posiadającym zalecenia lekarza ze wskazaniem na potrzebę rehabilitacji w wodzie

Karnet roczny

10 wejść 1 – godzina w strefie basenowej do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty zakupu

36,00
13. Wejście na krytą pływalnię

 

dla dzieci i młodzieży, które co najmniej 2 razy

w tygodniu uczestniczą w zajęciach

organizowanych przez kluby sportowe

1- godzina w strefie basenowej 2,70
14. Karnet miesięczny

 

(wejście na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży, które co najmniej 2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach organizowanych przez kluby sportowe)

8 wejść do wykorzystania

w okresie 30 dni

21,60
15.

 

 

Zajęcia w wodzie prowadzone przez osobę instruktora nie będącego prawnym opiekunem 1 godzina w strefie basenowej 25,00
16. Wejście na antresolę 1 godzina 1,50
17. Zakup ochraniaczy obuwia 1 para 1,50
18.  Aqua-aerobic 1 godzina w strefie basenowej w tym zajęcia 45 minut w wodzie 15,00
19. Korzystanie z toru pływalni w tym brodzika 1 godzina 45,00
20.

 

 

 

 

Rezerwacja krytej pływalni 1 godzina 270,00
21. Sauna fińska i infrared

 

– wejście do sauny (fińskiej i infrared) i pływalni

1,5 godziny 21.00

UWAGI:

  1. W przypadku przekroczenia czasu przebywania na krytej pływalni kasjer pobiera dopłatę w przeliczeniu za faktycznie przekroczony czas z dokładnością do 6 min.
  2. W przypadku rezygnacji z korzystania z usługi Ośrodka, nadpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
  3. W przypadku utraty karty magnetycznej Ośrodek nie jest zobowiązany do zwrotu, odtworzenia karty magnetycznej.
  4. Odpłatność za korzystanie z obiektów i z krytej pływalni pobierana jest z “dołu”.

 

Accessibility